Obsazení chaty - objednávky, rezervace

 

Objednávka ubytování.

 

Domovní řád, platební podmínky.

 

 

Cena za ubytování k 1.1.2018

 

člen odborové organizace MSŠZe a VOŠ Opava 120,- Kč, nad 70 let zdarma

  6 - 15 let nad 15 let  

rodinný příslušník člena odb. org.

50,- Kč

120,- Kč

 

student MSŠZe a VOŠ Opava

 

120,- Kč

 

ostatní

75,- Kč

170,- Kč

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Rudolf Grygarčík - předseda

odbory.webnode@seznam.cz

ČMOS PŠ ZO MSŠZe a SOUz Opava
Purkyňova 12
746 01 Opava

sms 721 424 055

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons J McSporran  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode