Cena za ubytování k 1.1.2018

 

člen odborové organizace MSŠZe a VOŠ Opava 120,- Kč, nad 70 let zdarma

  6 - 15 let nad 15 let  

rodinný příslušník člena odb. org.

50,- Kč

120,- Kč

 

student MSŠZe a VOŠ Opava

 

120,- Kč

 

ostatní

75,- Kč

170,- Kč